Kiralama Sözleşmesi

MOTORLU KARA NAKİL ARACI KİRALAMA SÖZLEŞMESİ GENEL KOŞULLAR

İş bu aracı Kiralayan Dama Otomotiv İnşaat Güvenlik Sistemleri ve Plastik San. Tic. Ltd. Şti. "DAMACAR", aynı sayfada isim/ unvan, soyadı ve imzası bulunan, kira karşılığında kullanmak üzere aracı alanda kısaca "KİRACI" olarak adlandırılacaktır.  Araç Kira Sözleşmesi ve Araç Teslim Alış formu taraflar arasında imzalanan “ MOTORLU KARA NAKİL ARACI KİRALAMA SÖZLEŞMESİ “ eki ayrılmaz bir parçasıdır. İş bu sözleşme ile DAMACAR maliki ve sahibi bulunduğu formda belirtilen aracı, belirlenen tarihlerde formda adı ve adresi bulunan kiracıya kiralamıştır.

GENEL ŞARTLAR

KİRACI bu sözleşmeyi imzalamakla söz konusu aracı kaporta ve mekanik açısından hasarsız yedeği ile birlikte beş lastiği mükemmel durumda, teçhizat ve avadanlıklar ile ilgili belgeler ve tüm aksesuarları ile sağlam teslim aldığını kabul eder. KİRACI kiralanan aracın kullanımı süresinde bebek koltuğu, navigasyon cihazı vb. ek hizmet ve donanımlara kiralama başında teslim aldığı kondisyon da kiraladığı ofise ve sözleşmede belirtilen DAMACAR şubesine iade edecektir. Cihaz ve donanımların hasar görmesi, bozulması, kaybolması durumlarında oluşacak masrafları KİRACI nakden ve defaten ödeyeceğini taahhüt eder. Nakden ve defaten ödeyeceğini tutar ile ilgili ek ürünün marka/model için sıfır bedelidir. Teslim sırasında var olan tüm ayıbını formda belirtildiği gibi teslim edildiğini, aksi halde aracın DAMACAR’a iadesi sırasında tespit olunan her türlü ayıba KİRACI’nın sebep olmuş kabul edileceği hususunda taraflar mutabıktır. KİRACI aracın teslimi sırasında Form’da tanımlananlar haricinde hiçbir hasar ve kaza izi bulunmadığını kabul eder.
1.1- KİRACI, araç üreticisi tarafından hazırlanan araç kullanım kılavuzunun içinde yazılı hususlara uymayı, aracın kullanımında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi ve aracın iyi durumda bulunmasını sağlamayı kabul ve taahhüt eder. Aşağıda belirtilen hallerde DAMACAR’ın her türlü zararı ilk yazılı bildirimi üzerine derhal Kiracı tarafından karşılanacaktır. DAMACAR aşağıdaki şartlarda sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır ve ortaya çıkan zararları KİRACI ödemeyi taahhüt eder.
1.2- KİRACI sözleşme konusu aracı, Trafik Kanunu ve talimatları doğrultusunda ulusal mevzuata uygun şekilde ve özenle kullanacak, Trafik kurallarına riayet edecektir. KİRACI, Karayolları Kanunu Yönetmeliği ve ilgili mevzuata uymak zorundadır. KİRACI, sürücü olarak bu yükümlülüklerinden habersiz olduğunu iddia ederek sorumluluktan kurtulamaz. KİRACI, mevzuata aykırı davranışlar sonucu oluşan her türlü hukuki ve cezai masraflardan sorumludur.  KİRACI ilk yazılı bildirim üzerine derhal, ayrıca mahkeme kararı gerekmeksizin Kiraya verenin ödemek durumunda kaldığı bedeli ve hizmet bedelini cezai şart vb. her ne ad altında olursa olsun tüm ek ücretleri ödemeyi peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Kiracı aracı aşağıda belirtilen şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

T.C kanunları uyarınca taşınması yasak olan ve suç sayılan her türlü emtia taşınmasında T.C kanunları uyarınca yasal olmayan işlerde

İstiap hadleri dışında aşırı yüklü olarak
Araç üzerinde aksesuarlarında veya herhangi bir parçasında değişiklik yaparak
Başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde itilmesinde ya da yüklenerek taşınmasında
Yarış ve hız denemesi, ralli ve bunlara benzer motorlu sporlar amacıyla
Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında iken
Bedelli veya bedelsiz olarak kendisinden ve kira sözleşmesinde adı yazılı ilave sürücüden başkasının kullanmasına
Ticari maksatla yolcu ve eşya taşınmasında
Aracın marka ve modeline uygun olmayan yer ve şartlar (şantiye, kum veya dağlık arazi, dere yatağı, bataklık vb) ile aracın teknik yapısı ve dayanma gücüne uygun olmayan yer ve yollarda,
Olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında,
Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında,
Karayolu dışında veya tarifesiz feribotlarda,
Hayvan taşımacılığında
Araç içerisinde sigara içilmeyeceğini,
Araçlarda evcil hayvan veya kurban eti taşımayacağını
Gümrük mevzuatlarında ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında ve gayri kanuni işlerde,
Her türlü yasa dışı amaçlı iş, terör, devlete ve yasalara aykırı konularda kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu hallerden herhangi birinin tespiti halinde kiraya verenin her türlü zararı ilk yazılı bildirimi üzerine derhal KİRACI tarafından karşılanacaktır. Kiraya verenin sözleşmeyi değiştirme haklı saklıdır. 

1.3-Yapılan rezervasyonlarda aracı teslim alma saatinden 24 saat öncesine kadar rezervasyon değişikliği ücretsiz olarak yapılacaktır. 24 saatten daha az kalan rezervasyonlarda, rezervasyon değişikliği araç müsaitlik durumuna göre değerlendirilerek yapılacak veya iptal edilecektir. Rezervasyon değişikliklerinde geçerli olan rezervasyon tarihindeki kiralama ücreti ile yeni rezervasyon tarihindeki kiralama ücreti arasında fark var ise aradaki fark tahsil edilir.

1.4- Sözleşmede yazılı gün saatte, aksine bir anlaşmaya varılmadıysa, aldığı yerde geri vereceğini kabul ve taahhüt eder. Sözleşmede belirtilen iade tarihinin ileri bir tarihe almak yeni kira dönemine ait kira bedelinin ödenmesinin yanı sıra DAMACAR’ın onayı ile mümkündür. DAMACAR’ın onayı olmaksızın kira süresinin uzatılması kira bedeli ödense dahi mümkün değildir. İş bu belirli süreli kira sözleşmesi olup, süre sonunda tarafların aksi yönde açık mutabakatı sağlanmadıkça kiralanan araç, ürün/ek ürün hiçbir ihtar be ihbar gerekmeksizin kiraya verene iade edilecektir. 

a)Kiracı aracı teslim aldığı yerde teslim etmediği takdirde DAMACAR' ın aracı geri götürmek üzere ödeyeceği şoför, benzin vb. ekstra bedelleri ödemekle yükümlüdür. Bu bedelin tek yön ücreti ismi altında kiracı tarafından ödenmesi gerekmektedir.
b)KİRACI, “ KİRA SÖZLEŞMESİ “ üzerinde belirtilen yakıt miktarını aldığı gibi teslim etmekle yükümlüdür. Eksik yakıtla teslimi halinde yakıt ücretine ek %30 hizmet bedeli alınacaktır.
c) Araçlar temiz teslim edilip, temiz iade alınmaktadır. Kirlilik durumunda detaylı araç temizlik ve kuaför bedeli olarak tahsil edilecektir.
d) Aracın belirlenen teslim tarihinden önce iade edilmesi durumunda, önceden tahsil edilmiş araç bedelinin iadesi yapılmayacaktır. 
e)Kiracının belirtilen süre içinde aracı iade etmemesi durumunda, araçların iadesinde 1 saat opsiyon bulunmaktadır. 1 saati aşan gecikmelerde 12 saat gecikmeye kadar ek hizmetler ve isteğe bağlı sigortalarda dahil olmak üzere 1 günlük kira bedeli alınır.
f) 12 saati aşan gecikmelerde KİRACI hakkında GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA suçundan hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır ve gecikilen her gün için ceza-i şart uygulanacak ve kiracı kara listeye (KİRACI bir daha firmadan kiralama yapamayacaktır) alınacaktır.
g) Kiralama sonlandıktan sonra, evrakta hasar yazmasa bile sonradan tarafımızca tespit edilebilecek özellikle, alt ve motor kısmından kaynaklı hasarlardan KİRACI sorumludur.
h) KİRACI’nın, kiralamayı uzatmasından kaynaklı, DAMACAR’ın uğrayacağı zararlardan, KİRACI sorumlu olacaktır. 

1.5-  Türk vatandaşlarının sürücü belgelerini ve ulusal kimlik belgesini ibraz etmeleri zorunludur. Bu kişiler kiralamaya hak kazanabilmek için geçmeleri gereken kredi kontrolüne tabi olacaktır. DAMACAR’ın belirlediği kriterlere göre kredi notunun kontrolünden geçmeyen kişiler araç kiralama hakkına sahip olamayacaktır. Pasaportlu ve yabancı ehliyetli müşteriler son 6 ay içinde Türkiye’ye resmi yollar ile girmiş olmalı, kiralama tarihi bu 6 ay içerisinde olmalı, kiralama uzar ve bu 6 ayı geçer ise aracı iade etmelidir. GENÇ SÜRÜCÜ paketi satın almaması durumunda, ekonomi sınıfı araçlar için minimum 21 yaş ve 2 yıllık ehliyet, orta sınıf araçlar için minimum 23 yaş ve 3 yıllık ehliyet, üst ve SUV tipi araçlar için minimum 25 yaş ve 3 yıllık ehliyet sahibi olması gerekmektir. KİRACI, GENÇ SÜRÜCÜ paketi için kiralama bedelini ödeme yapması gerekmektedir. DAMACAR, KİRACI, FİNDEKS kredi notu sorgulamasında, KİRACININ kredi puanının ekonomi ve orta sınıf araçlar için minimum 1200 puan, üst ve SUV araçlar için minimum 1500 puan olması gerekmektedir. Ön ödemeli rezervasyonlarda KİRACI’NIN FİNDEKS notu istenilen koşulları karşılamıyorsa tahsil edilen tutar DAMACAR tarafından bankanın işlem yoğunluğuna bağlı olarak 3 ila 5 iş günü arasında iade edilecektir.
KİRACI yukarıdaki şartları sağladığını taahhüt eder. Aksi durumun tespitinde tüm sigortalar geçersiz sayılacağından bu kabil durumlarda ortaya çıkan tüm zararlardan kiracı sorumlu olacaktır. Aksi halde gerek DAMACAR gerekse 3.kişiler nezdinde doğabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zarardan münhasıran KİRACI sorumludur.

1.6- Araç KİRACI şahıs dışında ikinci bir kişi (ilave sürücü) tarafından da kullanılabilir. İlave sürücü talep edilmesi halinde her sürücü için www.damacar.com.tr üzerinde belirtilen ücret alınacaktır. İlave sürücü kullanımı durumlarının mutlaka kiralama başlangıcında sözleşme ön yüzündeki ilgili yerlere kaydettirmesi gerekir. Aksi durumun tespitinde tüm sigortalar geçersiz sayılacağından bu kabil durumlarda ortaya çıkan tüm zararlardan kiracı sorumlu olacaktır. Araç kira sözleşmesi ve araç teslim formunda aracın grubuna göre belirtilecek olan geçerli süreye haiz sürücü belgesi ve yaş sınırı bakımından yeterliliği sağlamış olan sürücü ve/veya ek sürücüler tarafından kullanılacaktır. KİRACI, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilen ek sürücülerin, kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel koşullara tam ve eksiksiz olarak uymasını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca aracın kullanımı nedeniyle vuku bulacak hasar zararlardan KİRACI, sürücü ve ek sürücüler ile birlikte müşterek ve müteselsilen sorumludur.

1.7- KİRACI, araçta DAMACAR'ın yazılı izni olmadan hiçbir değişiklik yapmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi halde eski hale getirme giderlerinden ve aracın uğradığı zararlardan KİRACI sorumludur.
Aracın teslimi esnasında kiracı aracı denetlemek ve varsa hasar ve kusurları araç teslim ve hasar tespit formuna işleterek imzalamak zorundadır. Bu nedenle iş bu sözleşmede kiracı tarafından aracı teslim aldığı anda belirtilmemiş olan hasarlardan kiracı sorumludur.

1.8- KİRACI, sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik vb. nedenlerle (sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hatalı vites değiştirilmesi nedeni ile oluşan şanzıman arızası, aracın altının vurulması nedeniyle ortaya çıkan hasarlar, uyarı ışığı yanmasına rağmen aracın kullanılmaya devam edilmesi nedeniyle oluşan hasarlar, lastik ve jant gibi parçaların uğradığı hasarlar, yakıt kaynaklı hasar ve arızalar, debriyaj seti değişimi vb.) oluşan her türlü mekanik ve elektrik dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

1.9- Aracın tüm yakıt, otopark, HGS, EDS, otoyol, köprü vb. geçiş ücretleri ile trafik para cezaları, faiz ve ferleri KİRACI'ya ait olup, KİRACI tarafından ödenecektir. Kira süresi sona erse bile, kira süresi içinde düzenlenen her türlü cezadan KİRACI sorumludur. Ceza makbuzunun isim ve imza olmaksızın sadece plaka numarasına yazılması halinde dahi, KİRACI mevcut cezayı ödemeyi kabul eder. Kira süresi içerisinde araca düzenlenecek HGS, EDS, otoyol, köprü vs. geçiş ve otopark ücretleri ile trafik para cezalarına ilişkin DAMACAR' a ulaşan ceza makbuzları DAMACAR tarafından ödenecek ve ödenen tutar ile var ise gecikme faizi ve ferileri ayrıca geçiş, otopark ve/veya ceza bedelinin %20'i (KDV hariç) oranında hizmet bedeli de eklenerek KİRACl'dan tahsil edilecektir. Kira sözleşmesi ve işbu genel koşullar sona ermiş olsa dahi KİRACI işbu tutarlardan sorumludur. KİRACI, HGS, EDS, otoyol, köprü vs. geçiş giderleri ve trafik para cezalarına DAMACAR tarafından itiraz edilmesini talep edemez, DAMACAR tarafından itiraz edilmemesinden dolayı ceza tutarlarını ödemekten kaçınamaz ve bu konuda DAMACAR' dan herhangi bir talepte bulunamaz. Ayrıca DAMACAR, otopark, HGS, EDS, otoyol, köprü vs. geçiş ücretleri, trafik cezaları ve faiz ve ferileri ile hizmet bedellerini, kira süresinin sonunu beklemeksizin ve herhangi bir izne ve bildirime gerek olmaksızın KiRACI'nın kredi kartından ve/veya teminatından mahsup ederek tahsil etmeye yetkilidir. DAMACAR' ın bu yetkisi sözleşme süresi ile sınırlı olmayıp, KİRACI, DAMACAR'ın bu yetkisini peşinen kabul eder.

2.0- Kiralama başında DAMACAR uygun gördüğü araç gruplarında KİRACI’nın kredi kartından provizyon bedeli alınır. KİRACI, araçlar üzerinde doğabilecek zararların ve DAMACAR'ın sözleşmeden kaynaklanacak diğer alacak ve sair haklarının teminatı olmak üzere, araç grubuna göre Kira Sözleşmesinde DAMACAR tarafından teminat bedelini araç tesliminden önce DAMACAR' a DAMACAR'ın tercihine göre kredi kartı ile ödeyecek veya bloke konulmasını sağlayacaktır.  KİRACI kendi adına düzenlemiş kredi kartı ile teminat ödemesi yapacaktır. Bu ödeme ekonomi ve orta sınıf araçlar için 1 kredi kartı, üst sınıf ve SUV araçlar için 2 kredi kartı ile teminat ödemesi yapacaktır. Ekonomik sınıfı araçlar,orta sınıf araçlar, SUV araçlar için www.damacar.com.tr de belirtilen teminat bedelleri alınır. Üst sınıf ve SUV araçlar için 2 farklı kredi kartından www.damacar.com.tr de belirtilen teminat bedelleri alınır. KİRACI yukarıda belirtilen bedellerin ibraz ettiği kredi kartından teminat bedeli olarak çekilmesine muvafakat eder. KİRACI tüzel kişi ise, şirket kredi kartı ile ödeme yapılması durumunda Antetli kağıt üzerine onay yazısı, firma ticari unvanının yer aldığı kaşe ve ıslak imza gereklidir. İmza atan kişi şirket ortağı veya yönetim kurulu üyesi olmalıdır. İmza atan kişinin imza sirküleri gereklidir.
Bu teminat bedeli, aracın eksiksiz ve sorunsuz olarak DAMACAR' a kira sözleşmesinde belirtilen teslim yerinde ve zamanında teslim edilmesi ve KİRACI'nın herhangi bir borcunun bulunmaması halinde, aracın iade tarihinden itibaren azami 21 iş günü i içerisinde, kredi kartından tahsil edilmiş ise aynı hesaba iade edilecek, blokaj uygulanmış ise blokaj kaldırılacaktır. Teminatın iadesi blokaj’ın kaldırılması ile ilgili olarak bankadan kaynaklanan gecikmelerden DAMACAR sorumlu değildir. Araçların eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde zamanında teslim edilmemesi veya KiRACI' nın kira ve/veya başkaca borçlarının bulunması halinde teminat bedeli herhangi bir ihbara, hükme ve KİRACI'nın iznini almaya gerek olmaksızın bu alacaklara mahsup edilecek, teminat bedelini aşan hasar ve alacaklar KiRACI'dan ayrıca tahsil edilecektir. DAMACAR, işbu teminat bedelini aşan hasar ve alacaklarını da herhangi bir izne, hükme ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI'nın kredi kartından mahsup ederek tahsil etmeye yetkilidir.

2.1- Araç ile ilgili olarak yasalarda tanımlanan "işleten" sıfatı ile "Araç işleten Sorumluluğu"na ilişkin tüm borç ve yükümlülükler KİRACI'ya ait olup, araçların üçüncü kişilere ve/veya motorlu taşıtlara ve/veya çevreye vereceği tüm maddi ve manevi zararlardan KİRACI tek başına sorumlu­ dur. Bu sebeple DAMACAR'ın ödemek zorunda kalacağı tüm zararları KİRACI tazmin edecektir. Kira Sözleşmesi ve Genel Koşullar sona ermiş olsa dahi KİRACI'nın kira süresi içinde meydana gelen zararlar nedeniyle sorumluluğu devam edecektir.

2.2- KİRACI, kira sözleşmesi ve genel koşullardan kaynaklanan kira ve/veya başkaca borcunu ödememesi nedeniyle hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir vs. talebinde bulunulması halinde, DAMACAR' ın teminat göstermesine gerek olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.3- Araç KİRACI' ya teslim edildikten sonra KİRACI ve/veya herhangi bir 3. Şahıs tarafından araç ile yasalara aykırı hareket edilmesi veya aracın herhangi bir suça karışmış olması nedeniyle veya KİRACI' nın sorumlu olduğu herhangi bir nedenle araç kaydına resmi makamlar tarafından tedbir konulması ve/veya aracın yediemine ve/veya DAMACAR' a teslim edilmesi halinde kira sözleşmesi ve genel koşullar hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek kalmaksızın kendiliğinden fesih olur. DAMACAR ilk talebine karşılık başkaca herhangi bir uyarı ve ihtara gerek kalmadan araç “KİRACI” tarafından en yakın DAMACAR şubesine teslim edilecektir. Aksi halde DAMACAR’ın uğramış olduğu maddi ve manevi zararı gidermekle yükümlüdür. Bu durumda KİRACI, DAMACAR'ın var ise çekici, nakliye, otopark, teslimat, ceza, vergi, harç ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın bu nedenle uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı bütün zararları ile birlikte ayrıca sözleşme fesih olsa dahi, tedbirin devam ettiği sürece oluşacak o araca ait en yüksek günlük kira bedelini hiçbir itiraz ileri sürmeksizin derhal nakden ve defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca bu nedenlerle araca resmi makamlar tarafından el konulması/aracın müsaderesine karar verilmesi durumunda KİRACI, aracın el koyma / müsadere tarihindeki rayiç bedelini de DAMACAR'a derhal ödemekle yükümlüdür. Resmi mercilerce araç üzerine konulan tedbirler nedeniyle aracın satılamaması durumunda, tedbirin kaldırılması amacıyla resmi mercilere verilmesi gereken teminat, banka teminat mektubu veya nakit blokaj masrafları ve diğer her türlü masraflardan KİRACI sorumludur. 

2.4- KİRACI, aracı, araç grubuna göre kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen kilometre sınırlamasına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. KİRACI kira bedeline ek KM aşım paketi satın alarak aşağıdaki KM sınırlarını arttırabilir. KİRACI KM sınırının 500 KM ve 1000 KM arttırılması için www.damacar.com.tr de belirtilen kilometre paketi için ek ödeme yapar.

Kilometre sınırları şu şekildedir;

KİRA GÜNÜ GÜNLÜK KM SINIRI AYLIK KM SINIRI
  EKONOMİ VE ORTA SINIF ÜST VE SUV SINIF  
1 300 300 3800
4 1200 1000  
5 1500 1400  
6 1600 1500  
7 1600 1500  
8 1700 1600  
9 1800 1600  
10 2750 2750  
11 2750 2750  
12 2800 2800  
13 2800 2800  
14 2850 2850  
15 3000 3000  
16 3000 3000  
17 3000 3000  
18 3000 3000  
19 3000 3000  
20 3100 3100  
21 3200 3200  
22 3400 3400  
23 3500 3500  
24 3600 3600  
25 3700 3700  
26 3700 3700  
27 3800 3800  
28 3800 3800  
29 3800 3800  
30 3800 3800  

Kira sözleşmesi ve/veya teslim formunda belirtilen kilometre sınırının aşılması durumunda KM aşım paketi satın almamış ise, KİRACI, kira sözleşmesinde ve araç teslim formunda belirtilen kilometre aşım bedelini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. KM sınırının aşılması durumunda ekonomi sınıf araçlar,orta sınıf araçlar, SUV sınıf araçlar ve Premium sınıf araçlar için km başına www.damacar.com.tr de belirtilen bedeller hesaplanarak fatura edilecektir. 30 günü aşan her aşım için her gün için 100 km aşım yapılmış gibi ceza-i bedel tahsilatı yapılacaktır.

2.5- KİRACI, aracın kiralama sırasında deposunda mevcut bulunan akaryakıtı teslim aldığı gibi iade etmekle yükümlüdür. KİRACI’nın akaryakıt'ı eksik teslim etmesi durumunda, KİRACl'ya kesilecek eksik yakıt bedeli hesaplanır ve oluşan zarar tutarı KİRACl'ya ayrı faturalandırılır. Bu durumda KİRACI ayrıca, eksik yakıt hizmet bedelini ve buna ilişkin KDV tutarını da DAMACAR' a ödemekle yükümlüdür. Zararın, aracın iade alınmasından sonra tespit edilmesi durumunda dahi bu nedenle oluşacak zarardan KİRACI sorumludur. DAMACAR işbu zarar tutarını ve yakıt alım hizmet bedelini herhangi bir izne, bildirime veya hükme gerek olmaksızın KİRACI'nın kredi kartından tahsil etmeye yetkilidir.
Kiracı aracın geri teslimi anında araca ait belgeleri (Motorlu Araç Tescil Belgesi, Motorlu Araç Trafik Belgesi, Sigorta Poliçesi, Plakaları v.b) iade etmediğinde bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kayıp halinde, aracın iş kaybı ile birlikte belgelerin yenilerinin alınması için yapılacak giderleri de ödemekle yükümlüdür. Bir (1) günlük kira 24 saatlik süredir. Haftalık kira süresi 7 gün olup, aylık kira talebi halinde bir ay 30 gün olarak hesap edilir. KİRACI, geçerli fiyat tarifesindeki günlük kira ücretinin kira gün sayısı üzerinden hesaplanan kira bedelini peşin, kredi kartı olarak nakden ve defaten ödemekle yükümlüdür.
DAMACAR, geçerli bir sebep göstermek kaydıyla herhangi bir tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesih edebileceği gibi uzatmadan da kaçınabilir. Bu durumlarda kiracı aracı en yakın istasyona teslim etmek zorundadır. Sözleşme kiracının kusurlu hareketleri nedeni ile feshedilmiş ise ve araç teslim alındığı şehrin dışında bir yere teslim ediliyorsa nakliye ücreti kiracı tarafından ödenecektir.
DAMACAR, rezervasyon taleplerini araç grupları bazında taahhüt etmektedir. Bu nedenle kiracı model ve marka bazında ısrarcı olamaz.
Kiracı ve DAMACAR, 3. şahıslara karşı açacakları davalarında birbirlerine gereken hukuki desteği sağlayacaklardır. DAMACAR'ın talebi halinde kiracı dava haklarını DAMACAR 'a temlik edecektir. Taraflar dava masraflarını kendi yükümlülükleri oranında ödeyecektir.
Kiracı hiçbir şekilde sözleşmeden hakları ya da aracı ve içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve rehin edemez ve bunları DAMACAR 'a ve araca zarar verecek şekilde kullanamaz. Bu taahhüde aykırılık halinde DAMACAR bir ihtara ve hükme hacet kalmaksızın aracı kiracıdan geri almak hakkına sahiptir.
Bu anlaşmanın akdinden dolayı kiracı DAMACAR'ın herhangi bir temsilcisi, vekili işçisi, vs. gibi sıfatlara sahip olmayıp kendi adına hareket eden bir kimsedir. Bu itibarla aracın kullanımından doğacak ve üçüncü kişilere verilen her türlü maddi ve manevi zararın tanzimi kiracıya aittir. Kiracı DAMACAR 'ın her türlü maddi hukuki ve manevi taleplerden uzak tutacağını ve bunları kendisinin yükleneceğini, sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder. DAMACAR'ın bu tip taleplerine karşı rehin, rucü mahsup ve elindeki ödeme enstrümanları vasıtası ile tahsil hakları ile saklıdır.
KİRACI, herhangi bir uyuşmazlık ortaya çıkması durumunda DAMACAR'ın defter ve kayıtlarının esas alınacağını DAMACAR'ın defter ve kayıtlarının HMK 193. Madde anlamında kesin ve kati olduğunu, DAMACAR' ın kayıtlarına hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
DAMACAR, kiralanan aracı takip edebilmesi ve gerektiğinde aracı durdurup geri iade alabilmesi için kiralanan araçlara araç takip sistemi monte etmiştir. KİRACI, kiraladığı aracı araç takip sistemi monte edildiğini ve iş bu sözleşmede belirtilen iade tarihinde aracı iade etmediği taktirde DAMACAR’ın gerekli görülen hallerde sistemi kullanarak aracın yerine tespit edebileceğini ve aracı durdurabileceğini ve bu hususa muvafakat ettiğini aracın durdurulması nedeniyle DAMACAR’dan herhangi bir tazminat zarar ziyan beyanında bulunmayacağını taahhüt eder. Söz konusu araç takip sistemi KİRACI’dan kaynaklanan nedenlerle zarar görmesi sökülmesi, sökülmeye teşebbüs edilmesi veya herhangi bir şekilde sisteme müdahale edilmesi DAMACAR’IN uğradığı sistem söküp takma ve cihaz ücreti de dahil tüm zararlar KİRACI tarafından derhal karşılanacaktır. Araç takip sistemine yapılacak tüm müdahalenin iş bu sözleşmenin feshi manasına geldiğini peşinen kabul eder. 
İş bu sözleşme TÜRKÇE ve İNGİLİZCE dillerinde düzenlenmiştir. Türkçe ve İngilizce metinler arasında herhangi bir farklılık ve/veya çelişki olması halinde Türkçe metin esas alınacaktır.
Kira sözleşmesi kopyaları arasında kayıt farkı olduğunda orijinal (birinci) kopya geçerlidir.
KİRACI, yukarda belirtilen bedeller ile sayılanlarla sınırlı olmaksızın iş bu genel şartlar araç teslim ve iade formundan kaynaklanan sair tüm bedellerin herhangi bir izne, hükme ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI’nın kredi kartından sözleşme süresi ile sınırlı olmaksızın, tahsil edilmesini gayri kabili rücu olarak kabul eder. İş bu sözleşme her ne sebeple olursa olsun sona erse veya feshedilse dahi iş bu maddede sınırsız olarak yürürlükte kalacaktır. 

ÖDEME

Bu belgeler ön bilgi verilmeden trafik cezalarının ve kiralama ile ilgili oluşan alacakların tahsilinde kullanılabilir. Kesin hesap sonucu kiralama bitiminde saptanır. Ödemeler Türk Lirası veya T.C de kabul edilen ve ayrıca DAMACAR'ın kabul edeceği döviz cinsinden yapılabilir. Dövizli ödemelerde Türk Lirası karşılıkları ödeme günündeki T.C.M.B Efektif alış kuru üzerinden hesaplanır. 
KİRACI, kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formunda yazılı olarak belirtilen tüm bedeller ile sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilen hizmetlere ilişkin bedelleri ödemekle yükümlüdür.
Kiralanan gün sayısı üzerinden hesaplanan kiralama bedelinin Kiralanan gün sayısı üzerinden hesaplanan kiralama bedelini, Kiralanan araç için Genç sürücü paketi. bebek koltuğu, kar lastik vb. ilave hizmetler talep ettiği takdirde bu hizmetlerin ilave ücreti,
Genç sürücü paket ücreti, değişim hakkı saklı kalmak kaydıyla www.damacar.com.tr de belirtilen bedelleri alınır.
Bebek koltuğu ücreti, değişim hakkı saklı kalmak kaydıyla www.damacar.com.tr de belirtilen bedelleri alınır.
Kar lastiği ücreti, değişim hakkı saklı kalmak kaydıyla www.damacar.com.tr de belirtilen bedelleri alınır.
Kiralama sonunda ortaya çıkabilecek, ek kira bedelini, tek yön ücretini ve kanunen uygulanan vergileri, kilometre aşım bedelini, hasar/zarar tazmin bedellerini, hizmet bedellerini, otopark, HGS, EDS, otoyol, köprü geçiş ücretleri, hatalı geçişler dahil olmak üzere, trafik ceza tutarlarını, %20 ek hizmet bedeli tahsil edilerek ödemekle yükümlüdür.
KİRACI, ödemeleri kira sözleşmesinde belirtilen şekilde yapacaktır. Kira süresinin 1 ay veya 1 aydan daha kısa olması durumunda DAMACAR kira bedelinin peşin olarak ödenmesini talep edebilir. KİRACI, her ne sebeple olursa olsun aracı erken iade etmesi durumunda para iadesi talep edemez. Kira süresi 1 ayı aşan kiralamalarda, peşin ödeme talebi sadece aylık kiralama periyotları itibarıyla söz konusu olabilir. Bu durumda ilk aya ilişkin kira bedeli yukarıdaki hükme göre ve takip eden aylara ilişkin kira bedelleri ise takip eden her ayın başlangıcında aylık peşin olarak tahsil edilebilir. KİRACI, kira bedelinin, kira sözleşmesi ve genel koşullar ile araç teslim formu kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin zamanında tam ve eksiksiz olarak ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren tüm bedellerin muaccel olacağını ve muaccel olan alacakların tamamını fatura tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası avans faizi oranının iki katı oranında işleyecek temerrüt faizi ile birlikte ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. DAMACAR' ın kira sözleşmesi ve genel koşulları tek taraflı fesih hakkı saklıdır.
KİRACI, yukarıda belirtilen bedeller ile sayılanlarla sınırlı olmaksızın işbu kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç formundan kaynaklanan sair tüm bedellerin herhangi bir izne ve bildirime gerek olmaksızın kira sözleşmesi/araç teslim formunda belirtilen kredi kartından, sözleşme süresi ile sınırlı olmaksızın edilmesini gayri kabili rücu olarak kabul eder. İşbu sözleşme ne sebeple olursa olsun sona erse veya feshedilse dahi iş bu 4. maddesi süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.
Rezervasyon iptalleri 24 saat öncesine kadar yapılabilir. Bu zaman geçirildiği takdirde bir günlük ücret kiracıdan talep edilir.
Kiracı Ödemeleri fatura teslim tarihi takiben 3 gün içerisinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracı bu süre zarfında ödeme yapmadığı takdirde her geçen gün için ticari reeskont faizi ile ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Ön ödemeli rezervasyonlarda aracı teslim alma saatinden 24 saat öncesine kadar rezervasyon iptal edilirse kiralama ücreti ve ek ödemelerdeki tutar DAMACAR tarafından bankanın işlem yoğunluğuna bağlı olarak 3 ila 5 iş günü arasında iade edilecektir.

SORUMLULUK

DAMACAR araçlarını Kara Yolları Trafik Yasası uyarınca mecburi mali mesuliyet sigortası ile sigortalamıştır. Kiracı için ilave bir prim ödemesi gerektirmeyen bu sigorta ile kazaya karışan DAMACAR aracını kullanan sürücü haricindeki 3. Şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri ve sair mahiyette her türlü zarar ile birlikte ayrıca maddi, manevi zararlar, değer kaybı ve kazanç kaybı dahil kanunla çizilmiş limitler dahilinde karşılanır. Kiracı kullandığı aracın kazaya uğraması ve 3. kişilere zarar vermesi halinde oluşan ve limitleri aşan zararları kendisine sonradan rucü edilse dahi ödemekle yükümlüdür. Kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi talepleri de kiracı tarafından ayrıca karşılanır. Kiracı kiraladığı aracı 3. Kişiye verir, 3. Kişi kazaya sebebiyet verirse kiracı her türlü zararı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder
Herhangi bir kaza veya hasar durumunda kiracının sigortalardan yararlanabilmesi için aşağıdaki koşulları yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde tüm hasar, zarar ve tazminatların tamamından şahsen sorumlu olur.
Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamlardan (şehir sınırları içinde trafik polisi, mahalli karakol, şehir dışında, jandarma v.b) gibi olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirten bir teknik kaza raporu, tespit zaptı, alkol raporu, ehliyet fotokopisi (T.C vatandaşı değil ise pasaport fotokopisi, yurda giriş kaşesi bulunan sayfa ile) şahit isim ve adresi ile benzeri belgeler ve bilgiyi, aracın kaza mahalindeki ayrıntılı ve kaza şeklini net şekilde gösterir birden fazla fotoğrafının( Araç plakası ayrıntılı görünecek şekilde farklı açılardan net- anlaşılır şekilde )kiracı DAMACAR 'a en geç 24 (yirmidört) saat içinde tevdi ve ihbar etmekle yükümlüdür. Kaza durumunda hasarlı aracın yerinden hareket ettirmeden resimleri çekilmesi ve kaza tespit tutanağının doldurulması gerekmektedir. Aracın park yerinde hasara uğraması durumunda karakol veya jandarmadan hasar tespit tutanağı alınması gerekmektedir. Beyan ile hasar onarım ve araç hırsızlık güvencesi kapsamından yararlanılamaz. KAZA ve ARIZA durumunda acil yardım (yol yardım) numaramızı 0850 532 32 62 arayınız. Hemen yardımınıza çekici gönderilecektir. Araç en yakın servise çekilecektir. 
Motor, mekanik, şanzıman, yürüyen aksamlarında oluşabilecek arıza, kullanım hatası(hatalı vites değiştirilmesi nedeni ile şanzıman arızası, uyarı ışığı yandığı halde aracın kullanılmaya devam edilmesi), kötü yakıt kullanımı, dikkatsizlik, tedbirsizlik vb. nedenlerle (yakıttan kaynaklı arıza ve hasarlar vb.) oluşan her türlü mekanik ve elektrik dâhil olmak üzere masrafları ve değer kaybı vb. durumlarında DAMACAR sorumlu tutulamaz, bütün sorumluluk kiracıya aittir.
Aracın orijinal anahtarının kaybolması, hasar görmesi vb. durumunda kullanıcı ilgili tüm masraflardan sorumlu olacaktır. Yedek anahtar talep edilmesi durumunda %20 ek hizmet bedeli ücreti talep edilecektir.

SİGORTALAR  VE GÜVENCELER

Kiralayacağınız araç, çarpma, çarpılma, çalınma ve hırsızlık girişimine karşı koruma altına alınmıştır. Üçüncü şahıslara verilebilecek zararlar da trafik sigortası limitleri dahilin de koruma altındadır. 
Bununla birlikte, uygun bir şekilde kayıt altına alınmamış (kaza tespit tutanağı, alkol raporu, kazaya karışan tarafların belgeleri vb.) hasarlar bedelleri münhasıran KİRACI sorumludur. Zabıt altına alınmamış hasarlarda, sürücü beyanı ile hasar onarım işlemi yapılmamaktadır. KİRACI, DAMACAR tarafından ek ücret karşılığı sağlanan sigorta paketlerinden satın alması halinde, satın aldığı paket limitleri ölçüsünde koruma altındadır. 

Sigorta paketleri şu şekildedir;
a)Mini hasar güvencesi günlük www.damacar.com.tr de belirtilen bedeller alınır. Polis raporuna gerek olmaksızın aracın lastiğine, camına veya gövdesine verilen zararları www.damacar.com.tr de belirtilen bedeller kadar teminat altına alır. Bu sigorta yalnızca başka bir aracı içermeyen (tek taraflı) kazalar için geçerlidir.

b)Süper mini hasar güvencesi günlük www.damacar.com.tr de belirtilen bedeller alınır. Polis raporuna gerek olmaksızın aracın lastiğine, camına ve gövdesine verilen zararları www.damacar.com.tr de belirtilen bedeller kadar teminat altına alır. Bu sigorta yalnızca başka bir aracı içermeyen (tek taraflı) kazalar için geçerlidir. İlave olarak Ferdi Kaza sigortasını da kapsar.

c)Ultra hasar güvencesi günlük www.damacar.com.tr de belirtilen bedeller alınır. Bu pakette, Süper Mini + Ferdi Kaza + İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) trafik sigortası limitlerinin üzerine ilave olarak www.damacar.com.tr de belirtilen bedeller kadar güvence sunmaktadır.

Aracınızı jandarma ya da polisin gönderdiği çekiciye çektirmeyiniz, kendi sigortanız olduğunu söyleyiniz ve hemen bizi arayınız. Ayrıca mevcut olmayan kusur sorumluluğu kabul edilmemelidir. Maddi, ölümlü ve/veya bedeni zararla sonuçlanan bir kaza meydana gelmesi halinde durumu derhal en yakın polis veya jandarma görevlilerine ve/veya ilgili mercilere bildirmesi gerekmektedir.
Kiracının doktor raporuyla saptanmış engelleyici durumu yoksa kazayı DAMACAR 'a anında haber vermesi gerekir. Kiracı her ne şekilde olursa olsun resmi kaza raporu tutuluncaya kadar hasarlı araca müdahale etmeyecektir. Kiracının kusuru oranında DAMACAR zararını kiracıdan talep hakkını, her zaman mahfuz tutar. Ayrıca araçtan radyo, stepne, avadanlıklar vb. gibi kolay taşınabilir eşya ve yedeklerin çalınması halinde ortaya çıkacak zarar sigorta kapsamı dışında olduğundan bu kabil zararlar da kiracının sorumluluğu altındadır. Döşemelerde meydana gelebilecek sigara yanıkları sigorta kapsamı dışında olup onarımı için gereken bedeli Kiracı tarafından ödenecektir.
DAMACAR kendi kusurundan kaynaklanmayan durumlarda, kiracı DAMACAR'ın tüm zararlarını karşılamayı kabul ve taahhüt eder.
Kaza durumunda DAMACAR zarar ve tazminat tutarlarına karşılık bir teminat bedelini (KİRACI tarafından verilecek zarar ve tazminat miktarının sınırlanması anlamında gelmemek kaydıyla ve bu tutarı aşan zarar ve tazminat bedellerini tahsil hakkı saklı kalmak üzere) herhangi bir izne ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI'nın kredi kartından bloke edilecektir. DAMACAR herhangi bir izne ihbara gerek olmaksızın kira bedeli, hasar, zarar, tazminat bedeli ve sair tüm alacaklarını teminat tutarından mahsup ederek tahsil etmeye yetkili olup kiracı bu hususa itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.
DAMACAR, KİRACI tarafından araçta taşınan ya da bırakılan herhangi bir eşyanın kaybından veya zarar görmesinden veya çalınmasından veya aşırılmasından sorumlu tutulamaz. KİRACI bu nedenle DAMACAR dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.
Aracın hizmet dışı kalmasından dolayı oluşabilecek zararlardan DAMACAR sorumlu değildir.
Aşağıda yazılı hallerde kiracı zararın tamamından şahsen sorumlu olacaktır. 
*Sürücü alkol ve uyuşturucu etkisindeyse
*Azami hız limiti aşıldıysa (kaza tespit raporunun kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi)
*Asli ve Tali kusurlu olması
*Kaza ile ilgili evrakları temin edemiyor ise
*Trafik kaza raporunda 8/8 veya %100 kusurlu ise 
*Trafik kaza raporunun (anlaşmalı tutanak, polis ve jandarma raporu) alınmadığı durumlarda, yetkisi bulunmamasına rağmen Kiracının aracı iade etmemesi halinde,
*İş bu sözleşmenin akdinden sonra KİRACI herhangi bir nedenle araç kullanma yetkisini kaybederse (ehliyetine el konması, trafiğe çıkmaya engel herhangi bir hastalık vb.) derhal DAMACAR’a durumu bildirecek ve  aracı iade edecektir.
*Aracı KİRACI ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenenlerin haricindeki şahısların kullanması neticesinde meydana gelen hasar ve/veya kazalarda,
*KİRACI’nın kiralanan araç ile karıştığı herhangi bir kazada KİRACI’ya alkol, uyuşturucu, olay yerini terk veya herhangi bir şekilde genel trafik kaidelerini uymaması nedeniyle bir ceza verilmemiş ise DAMACAR kira bedelini yanında kaza nedeniyle uğradığı her türlü doğrudan ve dolaylı uğradığı zararları KİRACI’dan talep edebilir.
*İş bu sözleşmede belirtilen aracın kullanımı ile ilgili diğer hususlara riayet edilmemiş ise

Aracın çalınması / herhangi bir nedenle kaybı halinde KİRACI’nın kusurundan kaynaklanan veya herhangi bir nedenden dolayı hasar teminatı şartları dışında kalması halinde KİRACI çalınan aracın proforma fatura değerini (sıfır alınması halinde ki değeri) DAMACAR' a ödeyecektir. 
Lastik onarımları, far, stop lambaları ve yan dikiz ayna kırılmaları teminat kapsamı dışındadır. Kiracı tarafından karşılanır.
DAMACAR; sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik vb. nedenlerle (sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hatalı vites değiştirme­ si nedeni ile şanzıman arızası, uyarı ışığı yandığı halde aracın kullanılmaya devam edilmesi nedeniyle oluşacak hasarlar, aracın altının vurulması suretiyle ortaya çıkan hasarlar, lastik ve jant gibi aksamlara zarar verilmesi, yakıttan kaynaklı arıza ve hasarlar vb.) oluşan her türlü mekanik ve elektrik dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, hasar ve eksikleri teslim tarihinden 30 gün içinde detaylı olarak inceleyerek KİRACI' ya bildirme ve fatura etme hakkına sahiptir. Bu mekanik ve elektrik dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanlar sigorta ve güvenceler kapsamı dışındadır.
KİRACI, aracın her türlü güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Aracın çalınması durumunda hırsızlık güvencesinden faydalanabilmek için ruhsat ve anahtarı iade ederek gerekli önlemleri aldığını ve ilgili emniyet makamlarına gerekli başvuruları yaptığını kanıtlamakla mükelleftir. Aksi halde KİRACI, sigorta kapsamına dahil edilmeyen sigorta şirketi tarafından zarar ödemesi yapılmayan aracın güncel satın alma bedelini ve diğer zararları ödemekle yükümlüdür.
KİRACI, plaka kaybından kaynaklanan zararlardan 2 plakanın yeniden çıkarılması bedelini ve hizmet bedelini, anahtar kaybında üretici firmanın belirlediği anahtar bedelini hizmet bedeli de dahil ederek ödemek durumundadır.
Kiralama süresi içinde iki hasardan sonra meydana gelebilecek üçüncü hasar sigorta şirketi tarafından tahsil edilemeyeceği için hasar kiracıdan tahsil edilir.
Kaza esnasında kamu mallarına zarar verilmesi halinde bu kazalar teminat kapsamı dışında olduğundan dolayı, kiracıdan talep edilir.
Sözleşmeye konu olan araç her ne sebeple olursa olsun kiracı tarafından kullanıldığı süre zarfında çalınması, kazaya uğraması, aracın pert olması, araçta oluşacak değer kaybı, kaza neticesinde karşı tarafa ve 3. şahıslara verdiği maddi ve manevi zararlardan dolayı DAMACAR'ın tüm zararlarını ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

BAKIM

Kiracı kiraladığı aracın periyodik bakım kilometresi geldiğinde DAMACAR’ın çağrı merkezine bilgi vermek suretiyle, DAMACAR’ın uygun gördüğü yetkili servisten randevu alıp aracın periyodik bakımını yaptırmakla yükümlüdür. Aracın periyodik bakımının yapılmadığı ve/veya aracın arıza uyarı ışıkları yanmasına rağmen kullanıldığı durumlarda oluşabilecek arıza masrafları, değer kaybı vb. durumlarda KİRACI nakten ve defaten ödeyeceğini taahhüt eder.
KİRACI, aracı bakıma zamanında getirmezse doğacak tüm masrafları ödemeyi kabul eder.
KİRACI, aracın kitapçığında belirtilen yakıt (euro dizel, benzin ) almayı kabul eder.
KİRACI, Adblue sistemi olan araçlarda almayı kabul eder ve KİRACI ödemekle yükümlüdür.
KİRACI, kullanım hatasından kaynaklanan tamir ve bakım masraflarını ödemeyi kabul eder. 
DAMACAR, aracın üretimini yapmadığından vasıtanın ve yedek parçanın mekanik ya da imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek maddi ve manevi her türlü zarardan ve kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Taraflar, kiraya verenin sorumluluğunu aracın kullanımına elverişli şekilde teslim ve gerekli bakımlarının aksatılmadan yerine getirilmesi ile sınırlı olduğu hususunda mutabıktır. 

DEVİR

KİRACI, DAMACAR'ın yazılı onayını almadan kira sözleşmesini ve genel koşulları bir başkasına devir ve temlik edemez; kendisine kiralanan/teslim edilen aracı hiçbir şekilde başkasının kullanımına tahsis edemez. Teminat olarak gösteremez, kiralayamaz, üzerinde hapis hakkı kullanamaz veya buna benzer başka işlem yapamaz. Araç DAMACAR'ın yazılı onayı olmaksızın yurt dışına çıkarılamaz. Yazılı onay alınması durumunda yurt dışına çıkışlarda tüm masraf ve sorumluluklar KİRACI' ya ait olacaktır. DAMACAR, kira sözleşmesi, genel koşullar, araç teslim formu ve/veya bunlardan doğan hak alacak ve yükümlülüklerini KİRACI'nın iznini almaya gerek olmaksızın bir başkasına devredebilir ve/veya temlik edebilir.

CEZAİ YÜKÜMLÜLÜK

KİRACI, DAMACAR' a ait aracı, kira süresi sonunda derhal veya kira sözleşmesi genel koşulların her ne sebeple olur ise olsun feshedilmesine halinde fesih tarihinden itibaren 3 saat içerisinde iade edeceğini taahhüt eder. Gecikmeye ilişkin kira bedeli tahsil edilmiş olsa dahi-iade etmemesi halinde TCK.155 maddesi gereğince Güveni Kötüye Kullanma suçunu işlemiş olacağını bildiğini beyan eder.

TAZMİNAT VE GECİKME FAİZLERİ

DAMACAR, kiracının iş bu sözleşmede zikredilen hususlara aykırı olarak yaptığı hareketlerden dolayı uğradığı maddi zararın tazmininden başka, ağır kusur taşıyan kasten yapılmış olan ve DAMACAR'ın isminin zedelenmiş olduğu gibi durumlarda maddi zararın en az iki katı kadar tazminatı kiracıdan talep edebilir.
Her türlü ödemelerin gecikmesi halinde uygulanacak olan faiz oranı anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulanan en yüksek banka ticari faiz oranlıdır.

TEBLİĞAT

Taraflar, işbu genel koşullar ve/veya kira sözleşmesinde yazılı adreslerin kanuni tebligat adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği diğer tarafa 3 gün içinde yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1) GEÇERSİZLİK/ SÜRE

Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırmadıkça hüküm ve koşullardaki herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür. İş bu sözleşme kiracı tarafından aracın DAMACAR' a belgeleriyle, anahtarla birlikte tam ve eksiksiz olarak teslim edene kadar aynı şartlarda geçerlidir.

SINIR ÖTESİ POLİTİKASI

Türkiye sınırları içindeki kiralamalarda aracın ülke dışına çıkarılması yasaktır.

UYUŞMAZLIK

Bu sözleşme Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. Sözleşmenin ön ve arka yüzünü incelediğimi ve okuduğumu, sözleşmenin Türk hukukuna tabi olduğunu.
Kiracı ile DAMACAR arasındaki anlaşmazlıklar İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde Türk Hukukuna göre çözümlenecektir.
İş bu sözleşme ile birlikte tanzim ve imza altına alınmıştır.


TARİH: 
KİRACI TC NO:
İSİM:
SOYİSİM:
İMZA:Whatsapp Telefon